NPRO: INFORMASJON OM KONTANTUTBYTTE FRA NORWEGIAN PROPERTY ASA

Utbytte: NOK 0,07 per aksje

Siste dato inklusive rettighet: 6. august 2018

Ex. dato: 7. august 2018

Oppgjørsdag (record date): 8. august 2018

Utbetalingsdato :  13. august 2018

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Haavard Rønning, CFO
tlf. +47 400 200 19
E-mail: hr@npro.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,4 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner