NPRO: Informasjon om kontantutbytte fra Norwegian Property ASA

Utbytte:                                        NOK 0,07 per aksje

Siste dato inklusive rettighet:      25. oktober 2019

Ex. dato:                                      28. oktober 2019 

Oppgjørsdag (record date):         29. oktober 2019 

Utbetalingsdato:                          14. november 2019 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 
Bent Oustad, Adm. direktør, tlf. +47 480 16 082, bo@npro.no 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.  

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner