NPRO: Informasjon om kontantutbytte fra Norwegian Property ASA

Utbytte:                                         NOK 0,05 per aksje

Siste dato inklusive rettighet:       29. april 2016

Ex. dato:                                       2. mai 2016

Oppgjørsdag (record date):          4. mai 2016

Utbetalingsdato :                          24. mai 2016

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, Adm. direktør, tlf. +47 930 555 66,

shs@npro.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner