NPRO: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Vedlagt følger innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA.

Generalforsamlingen avholdes fredag 28. juni 2019 kl. 08.00 i 5. etg. i Bryggegata 6 på Aker Brygge i Oslo.

Innkallingen sendes til hver enkelt aksjonær og er videre tilgjengelig på selskapets hjemmesider www.norwegianproperty.no.

For ytterligere informasjon kontakt: Haavard Rønning, CFO Tel: +47 400 20 019, e-mail hr@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no