NPRO: INNKALLING TIL OBLIGASJONSEIERMØTE

Norwegian Property ASA kaller i dag inn til et obligasjonseiermøte i NPRO02 (ISIN NO0010695034) og NPRO03 (ISIN NO0010695026) for å søke om en førtidig innfrielse. Obligasjonseiermøtet vil bli holdt 18. september 2017, som beskrevet i vedlagte innkallinger.

For ytterligere informasjon:
Ane Grimsmo, Finanssjef, telefon 938 73 885

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,6 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no