NPRO: Innkalling til ordinær generalforsamling

Report this content

Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA.

Generalforsamlingen avholdes torsdag 16. april 2020 kl 08:30 i Bryggegata 6 (5. etg.) på Aker Brygge i Oslo. Innkallingen sendes til hver enkelt aksjonær og er videre tilgjengelig på selskapets hjemmesider www.norwegianproperty.no.

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen er at Merete Haugli gjenvelges som styreleder, Bjørn Henningsen som nestleder, og at Kathrine Astrup Fredriksen, Cecilie Astrup Fredriksen, Lars Erich Nilsen og Carl Erik Krefting gjenvelges som styremedlemmer. I tillegg innstilles også Anders Buchardt til styremedlem.  

Valgkomiteens innstilling for øvrig og skjema for påmelding / avgivelse av fullmakt er vedlagt innkallingen.

Øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen gjøres tilgjengelige på selskapets hjemmeside www.norwegianproperty.no, jf vedtektenes § 8 siste avsnitt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Bent Oustad, CEO
Telefon: +47 48 01 60 82
Email: bo@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med eiendommer lokalisert hovedsakelig i Oslo-området. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no