NPRO: Innkalling til ordinær generalforsamling

Report this content

Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA.

Generalforsamlingen avholdes fredag 16. april 2021 kl 08:30 i Bryggegata 6 (5. etg.) på Aker Brygge i Oslo. Innkallingen sendes til hver enkelt aksjonær og er videre tilgjengelig på selskapets hjemmesider www.norwegianproperty.no.

Grunnet dagens situasjon med COVID-19 så gir vi en klar oppfordring til alle aksjonærer om å forhåndsstemme ved å benytte fullmaktsskjemaet, eller alternativt, gi fullmakt til styrets leder eller en annen navngitt person.

Norwegian Property ASA vil forholde seg til tiltak og råd fra myndighetene som følge av COVID-19. Dette kan inkludere å begrense antall aksjonærer som fysisk får lov til å delta på generalforsamlingen alternativt gjennomføre generalforsamlingen uten fysisk oppmøte. 

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen er at Merete Haugli gjenvelges som styreleder, Bjørn Henningsen som nestleder, og at Kathrine Astrup Fredriksen, Cecilie Astrup Fredriksen, Lars Erich Nilsen, Carl Erik Krefting og Anders Buchardt gjenvelges som styremedlemmer.

Valgkomiteens innstilling for øvrig, retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer, samt skjema for påmelding / avgivelse av fullmakt er vedlagt innkallingen.

Øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen gjøres tilgjengelige på selskapets hjemmeside www.norwegianproperty.no, jf vedtektenes § 8 siste avsnitt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bent Oustad, CEO
Telefon: +47 48 01 60 82
Email: bo@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert eiendomsselskap med næringseiendommer lokalisert hovedsakelig i Oslo-området. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no