NPRO: INVITASJON TIL PRESENTASJON AV RESULTATENE FOR ANDRE KVARTAL 2016

Norwegian Property ASA (OSE: NPRO, NPRO.OL) offentliggjør resultatene for andre kvartal 2016 tirsdag 12. juli. I den forbindelse ønsker vi investorer, analytikere og media velkommen til en presentasjon av resultatene. Presentasjonen holdes ved Svein Hov Skjelle (CEO og CFO).

Dato: Tirsdag 12. juli 2016
Tidspunkt: kl. 08:30
Sted: Høyres Hus, Stortingsgt. 20, Oslo

Presentasjonen overføres også live via webcast. Webcasten kan følges fra:

http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=36173228

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 37 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 16,4 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner