NPRO: INVITASJON TIL PRESENTASJON AV RESULTATENE FOR FØRSTE KVARTAL 2015

Norwegian Property ASA (OSE: NPRO, NPRO.OL) offentliggjør resultatene for første kvartal 2015 torsdag 30. april 2015. I den forbindelse ønsker vi investorer, analytikere og media velkommen til en presentasjon av resultatene. Presentasjonen holdes ved Olav Line (CEO) og Svein Hov Skjelle (CFO).

Dato: torsdag 30. april 2015

Tidspunkt: kl. 08:30

Sted: Hotel Continental, Store Theatersal., Stortingsgt. 24-26, Oslo

Presentasjonen overføres også live via webcast. Webcasten kan følges fra: http://www.norwegianproperty.no/ir eller ved å bruke følgende link:

http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=20160054

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 39 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,8 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner