NPRO: Invitasjon til presentasjon av resultatene for tredje kvartal 2014

Norwegian Property ASA (OSE: NPRO, NPRO.OL) offentliggjør resultatene for tredje kvartal 2014 fredag 24. oktober 2014. I den forbindelse ønsker vi investorer, analytikere og media velkommen til en presentasjon av resultatene. Presentasjonen holdes ved Olav Line (CEO) og Svein Hov Skjelle (CFO).

Dato: fredag 24. oktober 2014

Tidspunkt: kl. 08:30

Sted: Hotel Continental, Store Theatersal., Stortingsgt. 24-26, Oslo

Presentasjonen overføres også live via webcast. Webcasten kan følges fra: http://www.norwegianproperty.no/ir eller ved å bruke følgende link:

http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=19429178

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 39 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,7 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner