NPRO: INVITASJON TIL PRESENTASJON AV RESULTATENE FOR TREDJE KVARTAL 2017

Norwegian Property ASA (OSE: NPRO, NPRO.OL) offentliggjør resultatene for tredje kvartal 2017 fredag 20. oktober 2017. I den forbindelse ønsker vi investorer, analytikere og media velkommen til en presentasjon av resultatene. Presentasjonen holdes ved Svein Hov Skjelle (CEO).

Dato: Fredag 20. oktober 2017
Tidspunkt: kl. 08:30
Sted: Hotel Continental, Stortingsgt. 24-26, Oslo


Presentasjonen overføres også live via webcast. Webcasten kan følges fra:

http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=67381673  

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,6 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner