NPRO: INVITASJON TILPRESENTASJON AV RESULTATENE FOR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2016

Norwegian Property ASA (OSE: NPRO, NPRO.OL) offentliggjør resultatene for fjerde kvartal og hele året 2016 fredag 10. februar 2017. I den forbindelse ønsker vi investorer, analytikere og media velkommen til en presentasjon av resultatene.

Presentasjonen holdes ved Svein Hov Skjelle (CEO).
Dato: Fredag 10. februar 2017
Tidspunkt: kl. 08:30
Sted: Hotel Continental, Stortingsgt. 24-26, Oslo

Presentasjonen overføres også live via webcast. Webcasten kan følges fra:

http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=44467422

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,0 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner