NPRO: KANSELLERING AV FESTEKONTRAKTER PÅ GARDERMOEN VED OPPHØR AV LEIEKONTRAKT

Norwegian Property ASA har inngått avtale med Avinor om kansellering av festekontrakter på Gardermoen. Kanselleringen skjer pr desember 2019, ved utløp av leiekontrakten med leietaker SAS. Avinor vil på dette tidspunkt overta bygningene på festetomtene. Norwegian Property beholder leieinntektene og driftsansvaret for eiendommene frem til dette tidspunktet.

Brutto eiendomsverdi er avtalt til i overkant av NOK 40 millioner på overtakelsestidspunktet.

Årlige leieinntekter (2018) for eiendommene er ca NOK 30 millioner. Samlet nominell verdi av leieinntektene (før årlig justering for KPI), som Norwegian Property vil motta i tillegg til eiendomsverdien frem til desember 2019, er ca NOK 45 millioner.

Festekontraktene på eiendommene utløper i 2021, 2026 og 2027, mens leiekontrakten med SAS utløper 31. desember 2019.

Det er Avinor som er bortfester på eiendommene, og vi er godt fornøyd med å få til en løsning som medfører at Avinor overtar eiendommene før festekontraktene utløper. Vi mener dette er en god og fornuftig løsning for alle parter, inkludert vår leietaker SAS, sier adm.dir Bent Oustad i Norwegian Property ASA.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Bent Oustad, Adm. direktør, tlf. +47 480 16 082, bo@npro.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,4 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner