NPRO –KJØPER SEKSJONER I FONDBYGGET PÅ AKER BRYGGE

NPRO har inngått avtale om å kjøpe seksjoner i Fondbygget på Aker Brygge fra Watrium AS. Seksjonene har en sentral lokalisering på Aker Brygge og et samlet areal på ca. 3 200 m², hvor arealet er fordelt mellom butikklokaler på gateplan og enkelte lagerseksjoner i kjeller. Forventede årlige brutto leieinntekter i 2017 beløper seg til i underkant av NOK 9 millioner. Transaksjonen gjennomføres i september 2016 og avtalt kjøpesum er NOK 204 millioner etter fradrag for kompensasjon for skatteposisjon.

Aker Brygge er et av de mest attraktive kontor-, shopping- og boligområdene i Oslo. Selskapet har de siste årene gjennomført en betydelig oppgradering og modernisering av Aker Brygge, og erverv av disse sentrale seksjonene vil styrke Norwegian Propertys tilstedeværelse ytterligere. Norwegian Property eier etter transaksjonen samtlige kommersielle seksjoner i Sameiet Fondbygget.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Norwegian Property ASA

Svein Hov Skjelle, Administrerende direktør

Telefon: +47 930 55 566

Email: shs@npro.no 

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,2 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner