NPRO: Korreksjon av utbetalingsdato for kontantutbytte fra Norwegian Property ASA

Report this content

Riktig utbetalingsdato skal være 18. februar 2021.

Utbytte:                                       NOK 0,10 per aksje

Siste dato inklusive rettighet:     8. februar 2021

Ex. dato:                                     9. februar 2021

Oppgjørsdag (record date):        10. februar 2021

Utbetalingsdato:                         18. februar 2021

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bent Oustad, Adm. direktør, tlf. +47 4801 6082, e-mail: bo@npro.no
Haavard Rønning, CFO, tlf. +47 400 200 19, e-mail: hr@npro.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert eiendomsselskap med næringseiendommer lokalisert hovedsakelig i Oslo-området. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner