NPRO: Korrigering - feil i datoer i innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Report this content

Vedlegget med innkalling til ekstraordinær generalforsamling som ble sendt ut tidligere i dag inneholdt feil i datoer. 

Generalforsamlingen skal avholdes 10. august kl 8:30.

Frist for påmelding er 7. august kl 8:30.

Korrigert innkalling følger vedlagt.