NPRO: Nedsettelse av aksjekapitalen gjennomført, egne aksjer slettes

Report this content

Generalforsamlingen i Norwegian Property ASA vedtok den 28. juni 2019 å redusere aksjekapitalen med kr 24.285.618 fra kr 274.223.416 til kr 249.937.798. Kreditorfristen er nå utløpt, og kapitalnedsettelsen er gjennomført. Selskapet sletter 48.571.236 av sine egne aksjer med virkning fra 15. oktober 2019. Etter slettingen eier selskapet 6.250.000 egne aksjer. Totalt antall aksjer vil være 499.875.596.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bent Oustad, Administrerende direktør
Telefon: +47 480 16 082
Email: bo@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner