NPRO: Nedskriving av eget obligasjonslån

Som følge av tilbakekjøp i eget obligasjonslån ISIN NO 0010564412 * NORWEGIAN PROPERTY ASA 10/12 på til sammen NOK 121 millioner gjennomført i 2010 og 2011, har Norwegian Property ASA nedskrevet obligasjonslånet med til sammen NOK 121 millioner. Etter nedskrivingen er resterende beholdning i lånet NOK 114 millioner med forfall i mars 2012.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandellovens § 5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør, tlf. +47 930 555 66, shs@npro.no

Elise Heidenreich-Andersen, direktør investor relations, tlf. +47 951 41 147, eha@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 47 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,6 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner