NPRO: Norwegian Property inngår nye avtaler

Norwegian Property har inngått avtale med Uno-X Energi AS om leie av i overkant av 2 700 kvadratmeter i Lysaker torg 35. Sammen med den nylig annonserte leiekontrakten med L’Oréal Norge AS, innebærer avtalen med Uno-X Energi AS at rundt en tredjedel av kontorarealene i bygget nå er utleid, når dagens leietaker fraflytter bygget våren 2013. Leiekontrakten er inngått med fem års varighet på leienivåer som gjenspeiler byggets attraktivitet og beliggenhet. Uno-X Energi AS fraflytter Norwegian Propertys lokaler i Drammensveien 134, som vil gjennomgå en omfattende ombygging og modernisering fra 2013.

I tillegg har Norwegian Property inngått en intensjonsavtale med Total E&P Norge AS om et tilbygg på eiendommen i Finnestadveien 44 i Stavanger. Eiendommen er allerede leid ut til Total E&P Norge, og den eksisterende leieavtalen utløper i 2021. Bygget har i dag et samlet areal på i overkant av 22 000 kvadratmeter, og partene har som mål å komme til enighet om en utvidelse av bygningsmassen på eiendommen på om lag 3 500 kvadratmeter. Leieavtalen for det nye arealet vil ha en varighet på 15 år.

Administrerende direktør Olav Line sier i en kommentar:

“Avtalene som er inngått med Uno-X Energi og Total E&P Norge bekrefter at det er god etterspørsel i markedene der Norwegian Property har sin kjernevirksomhet og geografiske satsningsområde.

Både Total E&P Norge og Uno-X Energi er allerede leietakere hos Norwegian Property. Det er derfor spesielt gledelig at de ønsker å fortsette samarbeidet med Norwegian Property også i fremtiden.”

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandellovens § 5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Line, administrerende direktør, tlf. +47 482 54 149, ol@npro.no
Elise Heidenreich-Andersen, direktør investor relations, tlf. +47 951 41 147, eha@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 42 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,5 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner