NPRO: Norwegian Property inngår tolv års leieavtale med Statens Pensjonskasse på Skøyen

Norwegian Property har inngått en langsiktig avtale med Statens Pensjonskasse (“SPK”) om leie av kontorlokaler i Drammensveien 134 på Skøyen. Kontraktens varighet er på tolv år fra forventet innflytting fjerde kvartal 2014. Leieforholdet omfatter i overkant av 9 200 kvadratmeter kontorareal i byggets 2. og 3. etasje, og om lag 450 kvadratmeter lager/arkiv og datarom i kjeller under bygget. Årlig leiepris er 2 775 kroner per kvadratmeter for kontorarealene og reguleres én gang i året i samsvar med økning i konsumprisindeksen fra og med november 2011.

Drammensveien 134 ligger meget sentralt på Skøyen, i umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon. Drammensveien 134 består i dag av til sammen seks bygninger som alle eies av Norwegian Property. Bygg 1-4 ble oppført i 1986, og vil gjennomgå en omfattende rehabilitering før Statens Pensjonskasse flytter inn i 2014.

Administrerende direktør Olav Line sier i en kommentar:

“Statens Pensjonskasse er en solid leietaker i vekst, og vi er glade for å ha kommet til enighet om en langsiktig avtale om leie av kontorlokaler i et bygg som vil gjennomgå en omfattende forvandling.

Drammensveien 134 vil med sin utforming, materialbruk og unike beliggenhet fremstå som et signalbygg på Skøyen. På gateplan vil vi få arealer for butikker, barer og hyggelige spisesteder. I et større byperspektiv, har vi som ambisjon at oppgraderingen av Drammensveien 134 vil skape en naturlig forbindelse mellom Frognerparken og Bygdøy, som vil fremstå sentralt i bybildet.”

Ombyggingsprosjektet innebærer å knytte de fire husene sammen til ett nytt, større og mer arealeffektivt bygg. Bygget vil gjøres mer miljøvennlig, med mål om å oppnå en Breeam-klassifisering “very good” og energiklasse B. Det nye bygget vil få en sentral inngang mot et nytt atrium, felles møteromssenter, auditorium og kantine. Kontorflatene blir store og fleksible med flater på omkring 4 000 kvadratmeter. Som følge av sammenkoblingen av de fire byggene, øker samlet areal med ca. 10 000 kvadratmeter fra 20 000 kvadratmeter til 30 000 kvadratmeter. Fasadene blir attraktive og moderne med gode lysforhold til arbeidsplassene.

Bygg 5 og 6, oppført i henholdsvis 2001 og 2005, er leid ut på langsiktige kontrakter og omfattes ikke av rehabiliteringsplanene for Bygg 1-4.

Reguleringsplanen er til behandling i kommunen, og er forutsatt etter normal prosedyre å kunne vedtas våren 2013.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandellovens § 5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Line, administrerende direktør, tlf. +47 482 54 149, ol@npro.no

Elise Heidenreich-Andersen, direktør investor relations, tlf. +47 951 41 147, eha@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 47 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,6 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner