NPRO: Norwegian Property kjøper Veidekke Eiendom sammen med partnere

Report this content

Norwegian Property, gjennom NPRO Holding AS, kjøper Veidekke Eiendom sammen med Fredensborg AS og Union Real Estate Fond III Holding AS (til sammen «Investorgruppen»). NPRO og Fredensborg blir likeverdige partnere med 42,5% hver, og Union vil eie 15%. Samlet blir investorgruppen 100% eiere av Veidekke Eiendom AS og Veidekke Eiendom AB (til sammen «Veidekke Eiendom»).

Investorgruppen vil samlet gå inn med NOK 2,6 milliarder i ny egenkapital, og Veidekke Eiendom vil bli finansiert med NOK 5,7 milliarder i gjeld. Transaksjonen forventes gjennomført i løpet av september 2020.

Ved utgangen av 2019 hadde Veidekke Eiendom 1 575 boliger under bygging og en tomtebank på ca 15 500 enheter i Norge og Sverige. Hovedtyngden av tomtebanken ligger i de største byene i Norge og Sverige, med vekt på Østlandet og Mälardalen.

Administrerende direktør Bent Oustad uttaler: «Investeringen er i tråd med Norwegian Propertys kommuniserte ambisjoner og strategi om vekst, og konsernets lave LTV legger til rette for investeringer. Vi vurderer dette som en god mulighet for Norwegian Property til å videreutvikle virksomheten i samarbeid med industrielle og finansielle partnere som vi kan dele utviklingsrisikoen med. Vi er godt fornøyd med kjøpet av et selskap med kompetente ansatte og en stor tomtebank med mange, langt fremskredne prosjekter både i Norge og Sverige.»

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bent Oustad, administrerende direktør
telefon +47 480 16 082
E-mail: bo@npro.no

Haavard Rønning, CFO
telefon +47 400 20 019
E-mail: hr@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert eiendomsselskap med næringseiendommer lokalisert hovedsakelig i Oslo-området. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner