NPRO: NY LEIEAVTALE FOR DRAMMENSVEIEN 60

Norwegian Property har fremforhandlet en leieavtale med Bydel Frogner og NAV Stat for eiendommen Drammensveien 60 i Oslo. Avtalene omfatter hele bygget som utgjør ca 11 000 kvm. Endelig godkjenning av leieavtalen for Bydel Frogner vil foretas av Bystyret i høst. Tilsvarende vil avtalen med NAV Stat endelig godkjennes i respektive direktorat og departement.

Drammensveien 60 ble oppført for Rikstrygdeverket i 1960 og ble fullstendig rehabilitert i 2004/2005. Bygget har siden 2005 i sin helhet vært utleid til Skanska som flytter ut i løpet av første halvår 2017. Arbeidet med oppgradering og tilpasninger starter umiddelbart etter at Skanska flytter ut. Bydel Frogner og NAV Stat vil flytte inn i løpet av siste halvår 2018.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Tore Heldrup Rasmussen, Norwegian Property, Kommersiell Direktør, tel.
+47 907 74 777

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 37 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 16,7 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner