NPRO: NYE LEIEAVTALER FOR SNARØYVEIEN 36

Norwegian Property har signert to nye leietavtaler på til sammen 11 700 kvm for eiendommen Fornebu WORKS (Snarøyveien 36) på Fornebu. Broadnet AS skal leie ca 8 200 kvm med en varighet på 5,5 år. Leiekontrakten starter medio 2019. NOV Process & Flow Technologies AS (NOV) fremleier lokaler av Akastor Real Estate AS (Akastor) i bygget i dag. NOV skal leie ca 3 500 kvm i 3 år fra ultimo 2019, samtidig som NPROs leiekontrakt med Akastor går ut.  

Snarøyveien 36 er tegnet av arkitekt Niels Torp og stod ferdig i 2007.

«Vi er svært tilfreds med at eksisterende fremleietakere og nye leietakere velger vårt bygg på Fornebu. Vi ser på dette som en bekreftelse på at vi er i ferd med å lykkes i å transformere bygget fra et enbrukerbygg til et flerbrukerbygg. Konseptet vårt, Fornebu WORKS, som vi skaper i Snarøyveien 36 viser seg konkurransedyktig og attraktivt både for store og mellomstore selskaper med høye krav til kvalitet og kostnadseffektivitet. De foreløpige resultatene gir oss ekstra motivasjon til å fortsette den målrettede jobbingen på tvers av alle våre forretningsområder til å videreutvikle både konseptet og bygget for fremtiden», sier Norwegian Property’s adm.dir. Bent Oustad.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Bent Oustad, Adm. direktør, tlf. +47 480 16 082, bo@npro.no

eller

Ellen Kobro, Markedsdirektør, tlf. +47 952 92 478, EK@npro.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,4 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner