NPRO:  OBLIGASJONSEIERMØTE

Det ble avholdt obligasjonseiermøte den 18.09.2017 for Norwegian Property ASAs obligasjonslån, NPRO02 (ISIN NO0010695034) og NPRO03 (ISIN NO0010695026). Forslaget om førtidig innfrielse ble vedtatt for begge lånene i henhold til innkallingen. Møtereferatene er vedlagt.

For ytterligere informasjon:
Ane Grimsmo, Finanssjef, telefon 938 73 885

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,6 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no