NPRO: ØKER LÅNERAMMEN I EKSISTERENDE LÅNEFASILITET

Norwegian Property ASA har inngått avtale med Nordea Bank Norge ASA og Skandinaviska Enskilda Banken AS om utvidelse av konsernets eksisterende lånefasilitet hos disse bankene med NOK 660 millioner.

Lånefasiliteten ble opprinnelig etablert i juni 2011. Den har endelig forfall i juni 2018, og gjenstående løpetid er dermed omkring 4,5 år. Vilkår og kommersielle betingelser for utvidelsen er i samsvar med vilkårene på den eksisterende lånefasiliteten.

Utvidelsen i lånefasiliteten vil benyttes til refinansiering av gjeld med forfall ved utløpet av 2013.

For ytterligere informasjon kontakt:

Norwegian Property ASA, finans- og investeringsdirektør Svein Hov Skjelle, mobil 930 55 566

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 42 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,5 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner