NPRO: OPSJONSAVTALE MED PÅTROPPENDE CEO

Norwegian Property ASA og Bent Oustad som tiltrer som daglig leder/CEO 1. januar 2018 har i dag inngått en opsjonsavtale der Bent Oustad er tildelt opsjon på til sammen 5 750 000 aksjer i Norwegian Property ASA som følger:

- Rett til tegning av 1 000 000 aksjer til kurs kr 10,00 per aksje med tidligste utøvelse 1. januar 2019;

- Rett til tegning av 1 250 000 aksjer til kurs kr 11,50 per aksje med tidligste utøvelse 1. januar 2020;

- Rett til tegning av 1 500 000 aksjer til kurs kr 12,50 per aksje med tidligste utøvelse 1. januar 2021;

- Rett til tegning av 2 000 000 aksjer til kurs kr 14,50 per aksje med tidligste utøvelse 1. januar 2022.

Opsjonene bortfaller hvis de ikke er utøvd innen 1. juli 2022. Som alternativ til levering av aksjer, kan styret i Norwegian Property velge å gjøre opp opsjonsgevinst kontant. Avtalen inneholder for øvrig vanlige vilkår om blant annet ansettelsesforhold og regulering av kurser mv ved selskapshendelser.

Opsjonsavtalen er betinget av godkjennelse av generalforsamlingen og det legges opp til at behandling skjer på en generalforsamling i 2018.

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontakt: Styreleder Martin Mæland, tlf +47 90 79 10 79.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,0 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner