NPRO; Presentasjon av resultatet for 1. kvartal 2009

Oslo, 30. april 2009: Norwegian Property ASA (OSE:NPRO, NPRO.OL) rapporterer stabil drift og solid kontantstrøm. Driftsresultat før verdijusteringer var for kvartalet NOK 105,1 millioner, mot NOK 70,3 millioner for samme periode i 2008. Resultat før skatt inkludert verdijusteringer var NOK -933,9 millioner (NOK -166,9 millioner).
 
Omsetningen for kontorsegmentet justert for salg av eiendom økte med 5,5 prosent mot samme periode i fjor, til NOK 265 millioner. Omsetningen for hotellene ble redusert med 4,3 prosent til NOK 181 millioner i forhold til første kvartal i fjor.
 
Verdijusteringen av eiendommene var negativ med 2,4 prosent i kvartalet, og regnskapet er i tillegg belastet med urealiserte verdiendringer relatert til goodwill og rentederivater.
 
Det ble i første kvartal nedbetalt gjeld på totalt NOK 975 millioner, og konsernet oppfyller betingelsene i alle låneavtaler.
 
Egenkapital per aksje er NOK 19,84. Nettoverdier etter EPRA-standard er NOK 25,60 per aksje.
 
I en kommentar sier administrerende direktør Petter Jansen "Vi er tilfredse med operasjonelle resultater og ytterligere forbedret driftsresultat før verdijusteringer. Lav arealledighet og netto leieøkning preger kontorsegmentet. Sammen med god kostnadskontroll og reduserte finanskostnader vil dette sikre en god kontantstrøm gjennom 2009."
 
 
Det vises til fullstendig kvartalsrapport og presentasjonsmateriale tilgjengelig på www.npro.no og www.newsweb.no.
 
 
For mer informasjon, vennligst kontakt:
CEO Petter Jansen, +47 900 98 728
CFO Mari Thjømøe, +47 90 77 78 24
IRO Truls Birkeland, +47 410 46 209
 

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker