NPRO: REFINANSIERING AV BANKLÅN

Norwegian Property ASA har inngått en ny låneavtale med DNB Bank ASA og Danske Bank, Norwegian Branch. Avtalen omfatter et Term Loan på NOK 2 400 millioner og en revolverende kredittramme på NOK 400 millioner, og skal benyttes til refinansiering av lån i de samme bankene. Den nye låneavtalen har en løpetid på 3 år. For Norwegian Propertys andre banklåneavtale med Skandinaviska Enskilda Banken AB og Nordea Bank Norge ASA har bankgrupperingen akseptert Change of Control.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Norwegian Property ASA
Svein Hov Skjelle, Administrerende direktør
Telefon: +47 930 55 566
Email: shs@npro.no                     

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,0 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner