NPRO: Salg av egne obligasjoner

Norwegian Property ASA har solgt hele egenbeholdningen i obligasjonslånene med ISIN NO0010695034 (NPRO02) og NO0010720600 (NPRO05). Totalt ble NOK 126 millioner i NPRO02 og NOK 291 millioner i NPRO05 solgt til kurser på hhv 100,7885 og 99,7750, og med oppgjør 12. januar 2017. Nordea og SEB har vært engasjert av selskapet i forbindelse med salget.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Norwegian Property ASA
Svein Hov Skjelle, Administrerende direktør
Telefon: +47 930 55 566
Email: shs@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,0 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner