NPRO: Start av akseptperiode for tilbakekjøp av egne aksjer

Report this content

Det vises til børsmeldingen av 9. mai 2019 der Norwegian Property ASA (“Selskapet”) offentliggjorde et tilbud til Selskapets aksjonærer om å kjøpe tilbake inntil 54.800.000 aksjer i Norwegian Property ASA gjennom en book building med en tilbudspris på 11,75 kroner per aksje. Selskapet minner om at akseptperioden starter den 10. mai 2019 kl. 08:00 og slutter den 29. mai 2019 kl. 16:30. Aksjonærer som ønsker å selge aksjer kan kontakte DNB Markets på +47 23 26 80 20. Akseptblanketter vil være tilgjengelig på www.dnb.no/emisjoner på eller rundt 10. mai 2019.

For ytterligere spørsmål kontakt:
Haavard Rønning, CFO Tel: +47 400 20 019.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner