NPRO: Styret i Norwegian Property godkjenner årsregnskap for 2011

Styret i Norwegian Property ASA har godkjent konsernets og morselskapets årsregnskap for 2011. Det er ikke foretatt endringer i forhold til det foreløpige regnskapet for 2011 offentliggjort den 29. februar 2012.

Ordinær generalforsamling avholdes 12. april 2012. Styret vil foreslå for generalforsamlingen at det utdeles et utbytte på NOK 0,20 per aksje.

Fullstendig årsrapport vil bli offentliggjort på selskapets nettsider; www.norwegianproperty.no medio mars 2012.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandellovens § 5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør, tlf. +47 930 555 66, shs@npro.no

Elise Heidenreich-Andersen, direktør investor relations, tlf. +47 951 41 147, eha@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 47 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,6 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner