NPRO: Terminering av leieavtale for attraktivt beliggende eiendom i Stavanger

Aker Solutions MMO AS (tidligere Aker Offshore Partner AS) har i henhold til inngått leiekontrakt benyttet seg av retten til å terminere leieavtalen for Badehusgaten 33-39 i Stavanger med virkning fra 31. mars 2013. Partene er blitt enige om at leien i perioden 1. januar 2013 til og med 31. mars 2013 økes med 30 prosent i forhold til leieavtalens bestemmelser.

Eiendommens samlede areal er på 21 528 kvm, og leietaker betaler i dag en årlig leie på NOK 35,2 millioner.

Norwegian Property har igangsatt en prosess for å utrede potensialet for fremtidig utnyttelse av eiendommen. Tomtearealet er på 9 772 kvm og eiendommen består av i alt tre bygninger. Den eldste ble totalrehabilitert i 1999, og de to øvrige ble oppført i henholdsvis 1985 og 1999. Med sentral beliggenhet nær sjøen og med kort vei til Stavanger sentrum, anses eiendommen å være attraktiv både for kontor- og boligformål i fremtiden.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandellovens § 5-12.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, finans- og investeringsdirektør, tlf +47 930 55 566, shs@npro.no

Elise Heidenreich-Andersen, direktør investor relations, tel. +47 951 41 147, eha@npro.no

 

 

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 47 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,6 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner