NPRO: Tilbakekjøp av egne obligasjoner

Norwegian Property ASA har kjøpt pålydende NOK 56 millioner i eget obligasjonslån NO 0010564412. Etter tilbakekjøpet er det NOK 114 millioner utestående i lånet som har forfall i mars 2012 og løper med en rente på NIBOR pluss 2,75 prosent.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, CFO, telefon +47 930 555 66

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner