NPRO: VALGKOMITEENS INNSTILLING

Report this content

Vedlagt følger valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen.

Innstillingen gjøres også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.norwegianproperty.no i henhold til vedtektenes §8 siste avsnitt.

Bent Oustad 
Administrerende direktør
Telefon: +47 480 16 082
Email: bo@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,4 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no