NPRO: Vellykket plassering av et nytt senior sikret obligasjonslån

Report this content

Norwegian Property ASA har i dag utstedt et nytt NOK 460 millioner obligasjonslån med 5 års løpetid til en flytende rente på 3m NIBOR + 0,98% p.a.

Obligasjonslånet skal benyttes til å delfinansiere kjøp av eiendom og generelle selskapsformål. Nordea har vært tilrettelegger for obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon: Haavard Rønning, CFO, Tel. +47 400 20 019.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner