NPRO: Vellykket plassering av ny senior sikret obligasjonslån

Report this content

Det henvises til børsmelding 24. september 2020. Norwegian Property ASA har i dag utstedt et nytt NOK 500 millioner sikret obligasjonslån med 5 års løpetid til en flytende rente på 3 måneders NIBOR + 1,37% p.a. Provenyet skal benyttes til refinansiering av obligasjonslånet NPRO 12 med forfallsdato 9. november 2020 og generelle selskapsformål.

SEB har vært tilrettelegger av obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon, kontakt Haavard Rønning (CFO ) på telefon 400 20 019.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert eiendomsselskap med næringseiendommer lokalisert hovedsakelig i Oslo-området. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner