NPRO: VELLYKKET PLASSERING AV SENIOR SIKREDE OBLIGASJONSLÅN

Report this content

Det henvises til børsmelding 5. mai 2017. Norwegian Property ASA har i dag utstedt et nytt NOK 670 millioner, 7 års senior sikret obligasjonslån, delt i en transje på NOK 450 millioner til en rente på 2.95 % og en transje på NOK 220 millioner til en flytende rente på 3 måneder NIBOR pluss 1,44 %, i det norske obligasjonsmarkedet.

Lånet skal benyttes til generell selskapsfinansiering og refinansiering av eksisterende gjeld.

Nordea og SEB har vært tilretteleggere for obligasjonslånene.

For ytterligere informasjon:
Ane Grimsmo, Finanssjef, telefon 938 73 885

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,3 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner