NPRO: VELLYKKET PLASSERING AV SENIOR SIKREDE OBLIGASJONSLÅN

Det henvises til børsmelding 23. oktober 2017. Norwegian Property ASA har i dag utstedt NOK 1,400m i senior sikrede obligasjoner fordelt på to transjer. Obligasjonslånet skal benyttes til refinansiering av eksisterende gjeld og generell selskapsfinansiering.

3 år flytende lån: NOK 400 m med kupong på 3m NIBOR+1,00 % p.a.

5 år flytende lån: NOK 1,000 m med kupong på 3m NIBOR+1,35 % p.a.

Nordea og SEB har vært tilretteleggere for obligasjonslånene.

For ytterligere informasjon:

Ane Grimsmo, Finanssjef, telefon 938 73 885

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,0 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner