NPRO: VELLYKKET UTSTEDELSE AV OBLIGASJONER

Report this content

Norwegian Property ASA har i dag utstedt NOK 230 millioner i obligasjonslånet med ISIN NO 0010809338 (løpetid fram til 9.november 2022.) til en rente på 3 mnd NIBOR+1,25%. Innbetalingsdato vil være 17. januar 2018.

SEB har vært tilrettelegger for plasseringen.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Ane Grimsmo, Finanssjef, telefon 93873885

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,0 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner