NPRO: Vellykket utstedelse av obligasjoner

Report this content

Norwegian Property ASA har utstedt NOK 71 millioner i obligasjonslånet NPRO 12 med ISIN NO 0010809346 (løpetid fram til 9.november 2020) til en rente på 3 mnd NIBOR+0,475%. Innbetalingsdato vil være 9. mai 2019.

DNB Markets har vært tilrettelegger for plasseringen.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt: 
Ane Grimsmo, Finanssjef, telefon 93873885

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner