NPRO: Vurderer salg av egne obligasjoner

Norwegian Property ASA har engasjert Nordea og SEB til å undersøke muligheten for å selge hele eller deler av egenbeholdningen i obligasjonslånene med ISIN NO0010695034 (NPRO02) og NO0010720600 (NPRO05). Norwegian Property ASA eier i dag NOK 126 millioner i NPRO02 og NOK 291 millioner i NPRO05, og evt. salg vil være avhengig av markedsforhold.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Norwegian Property ASA
Svein Hov Skjelle, Administrerende direktør
Telefon: +47 930 55 566

Email: shs@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,0 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner