NPRO: VURDERER UTSTEDELSE AV NOK OBLIGASJONSLÅN

Norwegian Property ASA har tildelt Nordea og SEB et mandat til å undersøke muligheten for å utstede obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet. Avhengig av markedsforholdene, vil et eller flere senior sikrede obligasjonslån med 3-7 års løpetid følge.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Ane Grimsmo, Finanssjef, telefon 938 73 885.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,0 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner