NPRO: Vurderer utstedelse av NOK obligasjonslån

Report this content

Norwegian Property ASA har tildelt Danske Bank, DNB Markets og SEB et mandat til å arrangere investormøter i uke 22 i forbindelse med mulig utstedelse av sikret obligasjonslån. Ett eller flere lån, også med lengre løpetider, vil kunne hentes avhengig av markedsforhold.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Haavard Rønning, CFO Telefon +47 400 20 019.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner