NPRO: Vurderer utstedelse av senior sikret NOK obligasjonslån

Report this content

Norwegian Property ASA har mandatert SEB til å undersøke muligheten for å utstede et sikret obligasjonslån. Avhengig av markedsforhold vil et NOK lån med forventet løpetid på 5-7 år kunne følge.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt Haavard Rønning (CFO) på + 47 400 20 019.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert eiendomsselskap med næringseiendommer lokalisert hovedsakelig i Oslo-området. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner