NPRO 2Q 2011 - STABIL DRIFT OG SOLID FINANSIELL PLATTFORM GIR FUNDAMENT FOR VIDEREUTVIKLING AV PORTEFØLJEN

Norwegian Property ASA oppnådde et resultat før skatt og verdiendringer på NOK 76,5 millioner i andre kvartal 2011, en nedgang på 1,0 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Brutto leieinntekter var NOK 252,5 millioner, sammenlignet med NOK 261,4 millioner i andre kvartal 2010. Etter verdiendringer var resultat før skatt NOK 119,0 millioner i andre kvartal 2011, ned fra NOK 143,0 millioner i tilsvarende periode i 2010. Resultat etter skatt viste et overskudd på NOK 126,7 millioner i andre kvartal 2011, sammenlignet med NOK 125,2 millioner i samme kvartal 2010. Med dette oppnådde selskapet en ordinær fortjeneste per aksje (EPS) i andre kvartal på NOK 0,25.

Reduserte avkastningskrav og moderat vekst i markedsleienivåer resulterte i en samlet positiv verdijustering av selskapets eiendomsportefølje på 1,0 prosent. Til sammenligning ble verdien av kontorporteføljen oppjustert med 0,8 prosent i tilsvarende periode i 2010. Dette resulterte i en bokført verdi av egenkapitalen på NOK 11,14 per aksje per 30. juni 2011, opp fra NOK 11,03 per aksje ved utgangen av første halvår 2010 (EPRA: NOK 11,92 ved utgangen av andre kvartal 2011).

Administrerende direktør Olav Line sier i en kommentar:

”Med god operasjonell drift og etablering av nye lånefasiliteter har Norwegian Property gjennom første halvår 2011 sikret et godt fundament for videre verdiskapning og vekst.

I tråd med selskapets ambisjoner om å eie, utvikle og forvalte førsteklasses næringseiendom, annonserte Norwegian Property i andre kvartal ambisiøse planer om å gjennomføre et omfattende ombyggings- og moderniseringsprosjekt på Aker Brygge.

Norwegian Property har i tillegg etablert nye lånefasiliteter på nærmere 10 milliarder kroner i løpet av andre kvartal. De nye lånerammene sikrer refinansiering av låneforfall i 2011 og 2012 og kapasitet for fremtidige investeringer.

En attraktiv kontorportefølje med solide leietakere, stabil drift og en hensiktsmessig finansiell plattform gjør Norwegian Property godt posisjonert for videreutvikling av eiendomsporteføljen.”

Se resultatrapport for andre kvartal og første halvår 2011 vedlagt. Vedlagt finnes også presentasjonsmateriell fra dagens resultatfremleggelse.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Line, Administrerende direktør

Telefon: +47 482 54 149

Email: ol@npro.no

Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør

Telefon: +47 930 55 566

Email: shs@npro.no

Elise Heidenreich-Andersen, IR-direktør
Telefon: +47 951 41 147

Email: eha@npro.no

 

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 47 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,1 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner

Dokumenter og linker