NPRO 2Q 2017: OVERSKUDD ETTER SKATT MNOK 258,5, UTBYTTE NOK 0,07 PER AKSJE

Resultat etter skattekostnad for andre kvartal 2017 var NOK 258,3 millioner (NOK 288,8 millioner i samme kvartal i 2016), tilsvarende et ordinært resultat per aksje (EPS) i andre kvartal på NOK 0,47. Bokført verdi av egenkapitalen var på NOK 12,50 per aksje per juni 2017, opp fra NOK 11,20 per aksje ved utgangen av andre kvartal 2016 (EPRA NAV var: NOK 13,67 og EPRA NNNAV var: 13,33 ved utgangen av første kvartal 2017).

Styret har vedtatt et utbytte på NOK 0,07 per aksje som utbetales til selskapets aksjonærer per 12. juli 2017 (ex. dato er 13. juli 2017).

Link til webcast: 

 http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=58374803

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, Administrerende direktør

Telefon: +47 930 55 566 

Email:  shs@npro.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,6 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no