NPRO 3Q 2015: VEKST I LEIEINNTEKTER OG ØKTE EIENDOMSVERDIER

Leieinntektene øker med 26,3 prosent

De store utviklingsprosjektene er i hovedsak ferdigstilt og flere nye leietakere tok i bruk sine nye arealer i løpet av tredje kvartal 2015. Samlede leieinntekter var NOK 220,7 millioner, en økning fra NOK 187,0 millioner i samme kvartal 2014. Hensyntatt salgene av Finnestadveien 44, Maridalsveien 323 og Lysaker Torg 35 er økningen i leieinntekter 26,3 prosent. Driftsresultat før verdiendringer ble NOK 170,6 millioner. Overskudd før skatt og verdiendringer var NOK 65,7 millioner.

EPRA NAV økte med NOK 0,28 per aksje i 3. kvartal

Positiv verdiendring for investeringseiendom utgjorde NOK 118,6 millioner og negativ verdiendring for finansielle derivater utgjorde NOK 107,9 millioner. Etter skattekostnad på NOK 5,2 millioner ble periodens overskudd NOK 71,2 millioner. Dette medførte et ordinært resultat per aksje (EPS) i tredje kvartal på NOK 0,13. Bokført verdi av egenkapitalen var på NOK 10,37 per aksje per 30. september 2015, opp fra NOK 10,24 per aksje ved utgangen av andre kvartal 2015 (EPRA NAV: NOK 11,70 og EPRA NNNAV: 10,95 ved utgangen av tredje kvartal 2015).

Se resultatrapport for tredje kvartal 2015 vedlagt. Vedlagt finnes også presentasjonsmateriell fra dagens resultatfremleggelse.

 Link til webcast:

http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=25254751

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, CEO

Telefon: +47 930 55 566

Email: shs@npro.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 38 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 16,0 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA