NPRO 3Q 2016: FORELØPIGE RESULTATER

Geveran Trading Co Ltd ("Geveran") har fremmet et pliktig tilbud («Tilbudet») på alle utestående aksjer i Norwegian Property ASA. Frist for aksept av budet er 20. oktober 2016 kl. 16.30.

Norwegian Property har ordinær resultatfremleggelse for 3. kvartal den 21. oktober 2016, som er etter utløp av akseptfristen for det pliktige tilbudet. For å sikre at relevant informasjon er tilgjengelig, offentliggjøres i denne børsmeldingen (se vedlegg) hovednøkkeltall for 3. kvartal basert på foreløpige regnskaper for 3. kvartal 2016. Regnskapene er ikke revidert.

Viktige resultattall for 3. kvartal 2016:

-          Resultat før skatt utgjorde NOK 260,7 millioner i tredje kvartal 2016 (en forbedring fra NOK 76,5 millioner i samme kvartal i 2015).

-          Resultat etter skatt utgjorde NOK 195,7 millioner (NOK 71,2 millioner).

Ordinær resultatfremleggelse med detaljinformasjon gjennomføres som opprinnelig planlagt 21. oktober 2016. Frem til dette tidspunktet vil svar på spørsmål primært være knyttet til innholdet i denne meldingen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, Administrerende direktør

Telefon: +47 930 55 566

Email: shs@npro.no 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.