NPRO 3Q 2017: ORDINÆR FORTJENESTE NOK 0,12 PER AKSJE, UTBYTTE NOK 0,08 PER AKSJE

Resultat etter skatt for tredje kvartal 2017 var NOK 616,2 millioner (NOK 195,7 millioner i samme kvartal i 2017), tilsvarende ordinær fortjeneste per aksje (EPS) i tredje kvartal på NOK 1,12. Bokført verdi av egenkapitalen var på NOK 13,55 per aksje per september 2017, opp fra NOK 11,50 per aksje ved utgangen av tredje kvartal 2016 (EPRA NAV var: NOK 14,87 og EPRA NNNAV var: 13,96 ved utgangen av tredje kvartal 2017).
Styret har vedtatt et utbytte på NOK 0,08 per aksje som utbetales til selskapets aksjonærer per 20. oktober 2017 (ex. dato er 23. oktober 2017).
Link til webcast: http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=67381673  
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Svein Hov Skjelle, Administrerende direktør
Telefon: +47 930 55 566 
Email:  shs@npro.no
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,0 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no