NPRO: 4Q 2018 - Kjøp i Oslo og salg i Stavanger

Report this content

NPRO har i løpet av fjerde kvartal 2018 gjennomført flere kjøp av eiendommer i Oslo:

  • «Vinslottet» på Hasle er et utviklingsprosjekt med kombinasjon av 8 810 kvm næring pluss 47 parkeringsplasser som ferdigstilles i Q4-2019 og 223 leiligheter som ferdigstilles mellom fjerde kvartal 2019 og andre kvartal 2020. Kjøpesummen var NOK 222 millioner.
  • Flere seksjoner i Stranden på Aker Brygge på totalt ca 2 100 kvm med både service, handel, kontor og 17 parkeringsplasser. Brutto eiendomsverdi utgjør NOK 170,1 millioner.

Salg av Stavanger-eiendommene ble også sluttført i løpet av kvartalet. Fire eiendommer på Forus ble solgt for NOK 237 millioner. I tillegg er det dannet et JV med lokale partnere i Stavanger gjennom salg av 50% av Badehsugata 33-39, basert på en brutto eiendomsverdi på 280 millioner. Selskapets gjenværende eiendommer i Stavanger er nå 50% i Badehusgata 33-39 og Forusbeen 35.

Resultat før skatt var NOK 183,4 millioner (NOK 376,5 millioner). Etter en reduksjon i avsetningene for utsatt skatt på NOK 54,9 millioner ble periodens overskudd NOK 238,3 millioner. Dette medførte et ordinært resultat per aksje (EPS) i fjerde kvartal på NOK 0,43. Bokført verdi av egenkapitalen var NOK 14,59 per aksje den 31. desember 2018, opp fra NOK 14,22 per aksje ved utgangen av tredje kvartal.

Styret har vedtatt et utbytte på NOK 0,07 per aksje for fjerde kvartal 2018, som utbetales til selskapets aksjonærer per 27. februar 2019 (ex. dato er 11. februar 2019). Selskapet har et mål om å dele ut et utbytte på mellom 30 til 50 prosent av utbyttegrunnlaget; ordinært resultat etter betalbar skatt, før verdiendringer. Utbyttet på NOK 0,07 per aksje for fjerde kvartal utgjør 45,1 prosent av utbyttegrunnlaget. For foregående kvartaler i 2018 er det utbetalt samlet NOK 0,21 per aksje i utbytte, og totalt utbytte for alle kvartaler i 2018 på NOK 0,28 per aksje utgjør 44,5 prosent av utbyttegrunnlaget.

Link til webcast: http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=97602018

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Bent Oustad, CEO
Telefon: +47 48 01 60 82
Email: bo@npro.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no